Ruh ölməz, hər ölü eşidir

Buxari və digər hədis kitablarında ölülərin eşitdiyini Rəsulullah bildirir, amma ona da inanmıram, çünki Quran ölünün eşitmədiyini deyir

Devamı Ruh ölməz, hər ölü eşidir