Tuna Arman binlerce şeyhin Akut köpeği kadar faydası yok