yəni bir fərzi etməyən və ya bir haramı işləyən kafir olar mı