Əhli-sünnə etiqadı

Sual: Əhli-sünnə etiqadında olmağın şərtləri nədir? CAVAB Əhli-sünnə etiqadından önəmli olanlardan bəzisi bunlardır: 1- Əməntudakı şərtlərin hamısına inanmaq (Xeyrin, şərin və hər…

Devamı Əhli-sünnə etiqadı

Ruh ölməz, hər ölü eşidir

Sual: Buxari və digər hədis kitablarında ölülərin eşitdiyini Rəsulullah bildirir, amma ona da inanmıram, çünki Quran ölünün eşitmədiyini deyir. Budur, ayə:…

Devamı Ruh ölməz, hər ölü eşidir

Kəlimə-i tövhidin mənası

Sual: Kəlimə-i tövhidin mənası nədir? CAVAB Müsəlman olan bir kimsəyə, ilk əvvəl (La ilahə illəllah, Məhəmmədin Rəsulullah) sözünün mənasını bilmək və inanmaq…

Devamı Kəlimə-i tövhidin mənası

İman nədir?

Sual: İman nədir? CAVAB İman, bildirilən altı əsasa inanmaq və Allahu təala tərəfindən bildirilən, Məhəmməd əleyhissalamın Allahu təala tərəfindən gətirdiyi əmr…

Devamı İman nədir?

İman azalıb çoxalmaz

Sual: İman azalıb çoxalar mı? CAVAB İmam-ı Rəbbani həzrətləri buyurur ki: İman qəlbin təsdiqi və qəlbə yaxın olduğundan, azalması, çoxalması olmaz….

Devamı İman azalıb çoxalmaz

Əməl imandan parça deyil

Sual: Əməl imandan parça dırmı, yəni bir fərzi etməyən və ya bir haramı işləyən kafir olar mı? CAVAB Xeyr, kafir olmaz….

Devamı Əməl imandan parça deyil

İmanın və islamın şərtləri

Sual: Hər bir müsəlmanın bilməyi lazım olan zəruri iman bilgiləri qısa olaraq hansılardır? CAVAB Zəruri, lazım olan iman bilgisi imanın və…

Devamı İmanın və islamın şərtləri

Kəlimə-i şəhadəti söyləmək

Sual: kəlimə-i şəhadət gətirən hər kəsə müsəlman demək olarmı? Başqa inanacağı şeylər yoxdurmu? CAVAB Müsəlman deyilməsi üçün, kəlmeyi-şəhadət gətirmək yetməz….

Devamı Kəlimə-i şəhadəti söyləmək

Yeni Müsəlman olan

Sual: Yeni Müsəlman olan bir əcnəbi dostum var. Buna ilk əvvəl nəyi öyrətməliyik? CAVAB İlk əvvəl imanı, yəni Allahu təalanı, Onun…

Devamı Yeni Müsəlman olan

Məzhəbin lüzumu

Sual: Məzhəb nədir? Haqq bir məzhəbə tabe olmamaq nədir? CAVAB Bir müctəhidin ictihad edərək əldə etdiyi məlumatların hamısına o müctəhidin məzhəbi…

Devamı Məzhəbin lüzumu