Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Cinler

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden kıssalar

Devamı Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Cinler

Ali Râmitenî (Kuddise sirrahu) Hazretlerinden nasihatler

   İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden. Buhârâ yakınlarındaki Râmiten kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1328 (H.728) yılında Harezm şehrinde vefât…

Devamı Ali Râmitenî (Kuddise sirrahu) Hazretlerinden nasihatler

İstanbul’un Fethinde Askere Su Dağıtan Allah dostu

   Fâtih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u küffâr elinden kurtarmak üzere kuşatmıştı. Fetih ordusu İstanbul surlarına dayanmış, Fâtih Sultan Mehmed Han…

Devamı İstanbul’un Fethinde Askere Su Dağıtan Allah dostu

Tokat'lı Ali Osman Efendi

   Anadolumuz gerçekten de evliya yatağıdır. O evliyalardan birisi de Ali Osman efendidir. Son devir Anadolu velîlerinden. Tokat’ın Erbaa ilçesi…

Devamı Tokat'lı Ali Osman Efendi

Îmân ettim demekle olmaz!.

Alâeddîn Lâhorî hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1397 (H.800) senesinde Pânî-pût şehrinde vefât etti. Önceleri, ahâlinin en…

Devamı Îmân ettim demekle olmaz!.

Dârendeli Hilmi Efendi: Mü'min Cahil Olmaz

   Dârendeli Hilmi Efendi, Ziyâeddîn Gümüşhânevî hazretlerinin telebesidir. 1916 yılında Maraş’ta vefât etti. Kabr-i şerîfi, Şeyh Âdil mezarlığındadır… Çok cömert…

Devamı Dârendeli Hilmi Efendi: Mü'min Cahil Olmaz

Abdullah b. Mes'ud'un yemin etsem yalancı olmam dediği 4 şey

   Ebu’l-Leys Semerkandî Abdullah b. Mesud’un şöyle dediğini anlatıyor:    Üç şey vardır ki, bunlara yemin edebilirim. Bir döndücüsü var…

Devamı Abdullah b. Mes'ud'un yemin etsem yalancı olmam dediği 4 şey

Ömer bin Abdülaziz'den 3 önemli hatıra

   Ömer ibn Abdilaziz alimlere göre, ilmiyle amil alimlerden ve Hulefa-i Raşidin’den sayılır.[1]    Hulefa-i Raşidîn’in beşincisi abid ve zahid…

Devamı Ömer bin Abdülaziz'den 3 önemli hatıra

Ali İsfehani ks. Nasihatleri

   Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ali olup, babasının ismi Sehl’dir. Nisbeti el-Ezher el-İsfehânî, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Cüneyd-i…

Devamı Ali İsfehani ks. Nasihatleri

Efendim ben sazı bırakamam, çalabilirsen çal!

   Elhamdülillah, yurdumuzun dört bir yanından Allah dostları çıkmış ve halkın irşadıyla meşgul olmuşlar. İşte bunlardan bir tanesi:    Ali…

Devamı Efendim ben sazı bırakamam, çalabilirsen çal!

Konya'nın bilinmeyen manevi fatihi

   Tarih boyunca tasavvuf yolu ile halkın maneviyatıyla meşgul olan erler cihad meydanlarında da kendilerini göstermiş hatta çağ açıp çağ kapamak…

Devamı Konya'nın bilinmeyen manevi fatihi

Ali Dede Bosnavi Hazretlerinden nasihat

   Halvetiyye tarîkatı şeyhlerinden. Bosna’nın Mostar kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1598 (H.1007) yılında Sigetvar Kalesi yakınlarında vefât etti. Küçük…

Devamı Ali Dede Bosnavi Hazretlerinden nasihat

Sapık kimselerle beraber bulunmayın!

AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ; Sekizinci asırda Kûfe’de yetişen hadîs âlimi ve büyük velî. İsmi Amr bin Kays, künyesi Ebû Abdullah’tır. Dokumacılık…

Devamı Sapık kimselerle beraber bulunmayın!