Kategori: KAVRAMLAR

Ağlama Duvarı ve Bilinmeyenler

Alm. Klagemauer, Fr. Mur des lamentations, İng. Wailing Wall. Yahudilerin, Süleyman aleyhisselamın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis (Mescid-i Aksa)ten kaldığına inandıkları ve kutsal kabul ettikleri duvar. Yahudilerin ha-Kotel ha-Ma’aravi (batı duvar) dedikleri bu duvar zamanla Hıristiyanlığın tesiriyle “Ağlama Duvarı” olarak adlandırılmıştır. Yaklaşık 485 m uzunluğunda olan Ağlama Duvarı, toprak seviyesinin üstünde yirmi dört büyük taş sırası ile […]

Şehit Ne demektir? Şehitlik Hakkında ayet ve hadisler

   Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O’nun yolunda canını fedâ eden müslümana verilen isimdir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş olması veya onun Yüce Allah’ın huzurunda yaşıyor bulunması yahut ölümü sırasında meleklerin hazır bulunması […]

Faiz Haramdır (Faiz hakkında ayet ve Hadisler)

Yüce Allah buyuruyor:    Fâiz yiyenler (kabirlerinden), ancak şeytan çarpmış (cinnet geçiren) kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların “Alım-satım da fâiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Gerçekte Allah alım-satımı helâl ve fâizi haram kıldı. (Bakara – 275 )    Fâizi alanlar, verenler, fâizden elde ettikleri gelirleri yiyenler ve çoluk çocuğuna haram yedirenler, kıyâmet günü sanki şeytan çarpmış da cinnet nöbetleri geçiren […]

Merhamet Etmek ayet ve hadisler

   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    Allahu Teâlâ’nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve haşarat arasına indirmiştir. İşte onlar bu nedenle birbirlerine sevgi ve merhamet ederler. Vahşi hayvan da bununla yavrusuna şefkat eder. Allahu Teâlâ doksan dokuz rahmetini (âhirete) erteledi ki, onunla kıyâmet günü kullarına merhamet eder. (Buhârî-Müslim-Tirmizî-İbni Mâce)    Dünya, ay, güneş ve […]

Kanaat zenginlik ve Hırs fakirliktir

Yüce Allah buyuruyor:    Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki onların dünya hayâtında aralarındaki geçim (rızık) larını biz taksim ettik. (Toplumsal dengenin gereği) birbirlerine işlerini gördürmeleri için bazısını bazısına (farklı) dereceler (ve farklı yetenekler) le üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirip yığdıklarından daha hayırlıdır. (Zuhruf – 32)    Madde ötesi âlemlerdeki varlıkları sadece bir “OL” emri ile ve madde âlemindeki […]

Cimrilik neler yaptırır insana

   Mervan b. Ebu Hafsa, cimriliğinden et yemiyordu. Ta ki, fazlasıyla iştahı çekinceye kadar… Fazlasıyla iştahı çektiği zaman hizmetçisini gönderir, bir baş aldırır, baş yerdi. Kendisine denildi ki: -Ne oluyor? Yaz kış daima baş yediğini görüyoruz? Neden böyle yapıyorsun? –Ben başın fiyatını biliyorum. Hizmetçinin bana ihanet edeceğinden eminim. Başta beni kandırmaya gücü yetmiyor ve bir […]

Basiret Nedir?

   İdrak, zeka, ilim, tecrübe, kalp ile görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görme, kavrayış, feraset. Başımızdaki göze basar, kalp gözüne de basîret denir. (Rağıb el-ısfahânî, el-Müfredat, 49). Buna göre basîret; kalp gözüyle görüş, işin iç yüzüne nüfuz etmek bir şeyin içini -dışını, önünü- sonunu, aslını ve hakikatini bilmektir. Bu nedenle basîret-i kalp, kalp uyanıklığı; […]

Öfke ve şeytan arasındaki bağlantı

Öfke nedir?    Melekler hariç, insan, cin ve hayvan türü canlı varlıklarda bulunan ve irade gücü üzerinde açık etkisi olan nefsânî duyguya öfke denir. Bu duygu daha ana karnında gelişmeye başlar, yaşam boyu devam eder ve insanın ölümü ile sona erer. Küçük bebeklerin acıkınca kızıp ağlamaları ve yatağa bağımlı yaşlıların gereken ilgiyi görmeyince gücenip sinirlenmeleri, öfke duygusunun belirtileridir. Yüce Allah […]

Evham nedir? Nasıl giderilir?

   İnsanın akıl dışında evham ve hayal denilen iki beyinsel duygusu vardır ve ikisi de çok önemli ve gereklidir. Çünkü eğer evham duygusu olmasa, insan her konuda aşırı hayalci, atılgan olur ve tabii olarak sonuçta pişman ve mutsuz olur. Ya hayal duygusu olmasa? O zaman da her konuda aşırı çekingen, ürkek, kararsız ve karamsar olur ve başladığı işleri bile […]

Deccal ve Deccal Fitnesi

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    (Hz.) Âdem’den kıyâmet kopuncaya kadar deccal’dan daha büyük bir fitne yoktur. (Müslim) Deccal ne demektir? Sözlükte, aşırı yalancı, hilekâr ve inkârcı anlamına gelen deccal,kıyâmete yakın ortaya çıkacak ve en önemli bir İslâm ülkesinde iktidarı ele geçirip müslümanların başına belâ olacak. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Bütün peygamberler ümmetlerini yalancı […]