Genel

Din Mezhep İlişkisi -2

22 Nisan 2015

‘Mez­hep ta­bi­ri­nin ya­pı­sın­da mut­lak süb­jek­ti­vi­te/gö­re­ce­li­lik var­dır, ama Din böy­le de­ğil­di­r’ şek­lin...

Hakkımızda

1 Ocak 2015

   2006 yılının son aylarıydı. Dünya ve Türkiye'de her zaman olduğu gibi fitne kazanları Müslümanlar için kaynatılmaktay...