KAVRAMLAR

ABDEST

12 Mayıs 2012

   İslâm'da bazı ibâdetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibâdet olan temizlenme. Abdest kelimesi F...

Abd nedir – (Kulluk)

12 Mayıs 2012

   Kul, köle, mahlûk, insan. İtaat etmek, boyun eğmek, tevâzu göstermek, daha açık bir ifade ile kişinin bir kimseye, on...

Â’RÂZ NEDİR?

8 Mayıs 2012

   Başka bir nesne ile varolan, kendi basına varolmayan "devamlı olmayan şey". Terim anlamı ise; "başkasına yani cevher ...

ARAF NEDİR?

8 Mayıs 2012

   Her şeyin tümseği yüksek yer, burç, sırt, tepe, örfler, âdetler, iki şey arasında kalan kısım arf kelimesinin çoğulu....

Delalet Nedir?

17 Nisan 2012

    İnsanlar mizâç itibariyle birbirlerinden farklı oldukları gibi, kavrama ve öğrenme kabiliyetleri yönünden de oldukça...

Ahlak nedir?

10 Nisan 2012

   İnsanların toplum içerisindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek gayesiyle ortaya konulan hüküm...

AHD NE DEMEKTİR?

21 Mart 2012

   Lûgatta "bir şeyi korumak, hâlden hâle onu muhafaza etmek, vasiyet etmek ve ısmarlamak" gibi mânâlara gelir.    İsl...

Zalim ve Zulüm

14 Kasım 2011

  İnsan fiillerinin mahiyetini, insan-eşya ilişkilerini ve insanların birbirleriyle münasebetlerini izah edebilmek için ...

Fedakarlık Nedir?

14 Kasım 2011

AYET-İ KERİME    Nisa / 95. Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda ci...

Edeb Ne demektir?

14 Kasım 2011

AYET-İ KERİME    Lokman / 19. Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. ...