MÜRŞİDLER

Ali Behçet Efendi Kimdir

23 Temmuz 2014

   Anadolu'da yetişen velîlerden. Konya ulemâsından Ebû Bekr Efendinin oğludur. 1727 (H.1140) senesinde Konya'da doğdu. ...