Abdülazîz Dîrînî Hazretleri

TEVAZUNUN BÖYLESİ

23 Eylül 2011

Evliyânın büyüğü, "Abdülazîz Dîrînî", Yayıp kuvvetlendirdi, Allah'ın dînini. Bin iki yüz on altı, yılında doğan bu zât...