Abdullah-ı Dehlevî Hazretleri

HASTALIK NİMETTİR

23 Eylül 2011

Abdullah-ı Dehlevî, şânı büyük bir velî, Meşhurdu halk içinde, bir çok kerâmetleri. Bir gün biri gelerek, mübârek huzû...