Ad Kavmi

Kur’ân’da adı geçen eski bir Arap kavmi.    Hazreti Âdem* (Aleyhisselam) ile başlayan tevhîd mücadelesinin mâhiyeti, Kur’an-ı Kerim’de kıssalar yoluyla…

Devamı Ad Kavmi