Ahbar

AHBÂR Ne demektir?

21 Temmuz 2013

Yahudi âlimleri ve din adamları hakkında kullanılan Kur'anî bir tabir. Hahamlar. Yahudiler, Ahbâr kelimesini bel...