Ahd-ü Misak âyetleri

AHD NE DEMEKTİR?

21 Mart 2012

   Lûgatta "bir şeyi korumak, hâlden hâle onu muhafaza etmek, vasiyet etmek ve ısmarlamak" gibi mânâlara gelir.    İsl...