Ahdi Atik nedir?

Ahd-i Atik Nedir?

23 Temmuz 2013

Eski ahid, eski sözleşme. Ehl-i kitap yani yahudî ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaplardan bir kısmı. Ahdi ...