Ahdi Cedid Nedir

Ahd-i Cedîd Nedir?

23 Temmuz 2013

Yeni ahid, yeni sözleşme. Hristiyanlara göre, putperestliğe sapan yahudîlerin bu durumlarına acıyan Cenâb-ı Allah, ...