Etiket: Ahmed Bin Hanbel tarikat

AHMED B. HANBEL TASAVVUF KARŞITI MIYDI?

Soru: Okuduğum bir eser var şu an. Eser “et-Tarîkatu’n-Nakşibendiyye” isimli bir eser. Nakşi tarikatı hakkında bilgi verdiğini zannederek almıştım bu eseri. Okumaya başlayınca tam tersine tenkit ettiğini gördüm. Bu eseri okurken belki bir çok nokta kafama takıldı ancak en çok takılan nokta da sûfilerin İmam Ahmed’i tasavvuf yanlısı olarak gördüklerini zikrederek bunu eleştirmesiydi. Sûfilerin böyle […]

İmam-ı Şafi ve Ahmed B. Hanbel’in tarikata girişi

   Zahiri ilimleri tahsil eden alimlerin tarikata karşı çıktıklarına tarih boyunca rastlarız. İlimde derinleşen alimler farkı çabucak anlayıp  kuru bir ilmin kurtuluşa çare olamadığını görerek tasavvuf yoluna girmişlerdir. İşte onlardan iki tanesi de İmam-ı Şafi ve Hanbeli Mezhebinin İmamı, Ahmed b. Hanbel’dir.    TASAVVUFA GİREN ALİMLERDEN BAZILARI İÇİN TIKLAYIN [youtube http://www.youtube.com/watch?v=VX_CXIwyTbA?rel=0&w=420&h=315]