Ahmed Cevdet Paşa eserleri

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?

20 Nisan 2014

Osmanlı Devletinde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve ilim adamı. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulu...