Etiket: Ahmet Tomor Hoca yazıları

Sahabe, Tabiin ve Tebe-i Tabiîn kimlerdir?

Yüce Allah buyuruyor: (İslâm’a girmede) öne geçen muhacirler ve ensâr ile güzel bir şekilde onlara tâbi olanlar, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah’tan razı oldular. Onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluştur. (Tevbe, 100)    Muhâcirlerden yani Mekkelilerden Ebû Bekir, Hadîce, Ali, Zeyd, Osman, Abdurrahman […]

Müslümanların unuttuğu haslet: Sözünde durmak

Yüce Allah buyuruyor:    Verdiğiniz sözü yerine getirin, çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. (İsrâ, 34)    Her insanın ağzından çıkan sözün arkasında durması ve ona sâdık kalması zorunludur. Çünkü verilen her sözde az çok kul hakkı da olduğundan, Allah (c.c.) “Verdiğiniz sözü yerine getirin, çünkü verilen söz (eğer yerine getirilmezse) sorumluluk gerektirir” buyuruyor. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) […]

Kanaat zenginlik ve Hırs fakirliktir

Yüce Allah buyuruyor:    Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki onların dünya hayâtında aralarındaki geçim (rızık) larını biz taksim ettik. (Toplumsal dengenin gereği) birbirlerine işlerini gördürmeleri için bazısını bazısına (farklı) dereceler (ve farklı yetenekler) le üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirip yığdıklarından daha hayırlıdır. (Zuhruf – 32)    Madde ötesi âlemlerdeki varlıkları sadece bir “OL” emri ile ve madde âlemindeki […]

Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm nedir?

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm’a (zikrine) devam edin. (Tirmizî-Ahmed İbni Hanbel)     Celâl sözlükte; izzet, şeref, azamet, güç ve kudret demektir. Kerem kökeninden gelen ikrâm ise hiçbir karşılık beklemeksizin bol bol lütuf, ihsan ve hibe eden demektir. Kısaca anlamı “Ey azamet ve kerem sahibi olan Allahım!” demektir.    Esmâü’l-Hüsnâ’dan yani Allah’ın (c.c.) […]

Dargın durmanın günahı

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:    Birbirinizle ilginizi kesmeyin, birbirinize (küserek) sırtınızı dönmeyin, birbirinize düşmanlık etmeyin ve birbirinize hasetlik etmeyin. Ey Allah‘ın kulları! Kardeş olunuz. Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helâl olmaz. (Buhârî – Müslim – Ebû Dâvûd – Tirmizî)    Müslümanlar, bir bedenin hücreleri gibidir. Hücreler arasındaki düzensizlik, organlar arasındaki uyumsuzluk ve sistemler […]

Çağdaşlık taslayan zavallılar

Yüce Allah buyuruyor:    Onlara (Mekke müşriklerine) âyetlerimiz okunduğu zaman, işittik (!) Eğer istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bunlar öncekilerin (çağ dışı) masallarından başka bir şey değildir dediler. (Enfâl – 31)    Peygamberimiz Mekke müşriklerine Allah’ın âyetlerini okuduğu zaman, bunlar öncekilerin çağ dışı masalları diye alay ediyor ve kendilerini çağdaş olarak algılıyorlardı. Mekke müşrikleri gerçekten çağdaş mıydı? […]