Akakçe

Akçe ve Akçenin tarihçesi

20 Nisan 2014

Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi. İlk sikkesi gümüşten îmâl edi...