Akıncı birlikleri

Akıncılar Kimlerdir?

20 Nisan 2014

Osmanlı Devlet teşkilâtı içinde sınır bölgelerinde düşman memleketlerine ânî baskınlar tertipleyerek yıpratma harekâtınd...