Alâeddîn Konevî hazretleri

RESULÜLLAHA HÜRMET İÇİN

23 Eylül 2011

   Alâeddîn Konevî hazretleri... Fıkıh, kelâm, tefsîr, usûl ve edebiyât âlimi. Asıl ismi Ali bin İsmâil bin Yûsuf el-Kon...