Ali Kuşçu Astronomi

Ali Kuşçu Kimdir?

20 Nisan 2014

Fâtih Sultan Mehmed Han zamanında yetişen büyük astronomi ve kelâm âlimi. İsmi, Alâüddîn Ali bin Muhammed el-Kuşçu’dur. ...