Ayinesi iştir

Âyîne Nedir?

27 Mart 2014

Sözcük anlamı aynadır. Herhangi bir şeyi veya hali yansıtan, gözönünde canlandıran anlamında kullanılır....