BULUNTU MALLAR HUSUSUNDA

Lukataların (Buluntu Malların) Mahiyeti ve Hükümleri     148- Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala “Lukata” denir. Bunu…

Devamı BULUNTU MALLAR HUSUSUNDA