Çaprazlama

Çapraz Kafiye nedir?

27 Mart 2014

Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlüğün tek sayılı dizeleri ile çift sayılı dizeleri kendi aralarınd...