Divan-ı Hümayun Nedir

Divan-ı Hümayun

23 Nisan 2014

Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve karâra bağlandığı yüksek mercî. Dîvân-ı hümâyûn bugünkü Bakanlar kuruluna benzeti...