Her bid’at dalalet midir? – Ebubekir Sifil Hocefendi

Bid’at kaç kısımda ele alınır?

Devamı Her bid’at dalalet midir? – Ebubekir Sifil Hocefendi

Ebubekir Sifil Hocadan “dini bilenden alın” tavsiyesi

   Gençlere en başta tavsiyem şu: Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkmayın. Kitap okumak insan olmanın sanki vazgeçilmez…

Devamı Ebubekir Sifil Hocadan “dini bilenden alın” tavsiyesi

Prof. Mehmet Çelik’e Açık Mektup

Sayın Çelik; Bu ülkedeki çoğu insan gibi ben de sizi televizyon ekranlarından tanıdım. Turgay Güler’le Ülke TV’de yaptığınız Tarih konuşmalarını…

Devamı Prof. Mehmet Çelik’e Açık Mektup

İfrat-Tefrit Tutumlar Arasında Hadis

Özel­lik­le “Ü­çay­la­r” gi­bi bel­li za­man di­lim­le­rin­de bir kı­sım ha­dis­le­rin do­la­şı­ma gir­me­si va­ka-yı adi­ye ha­li­ne gel­di ma­ale­sef. Bu ay­la­rın fa­zi­let­le­ri, bu…

Devamı İfrat-Tefrit Tutumlar Arasında Hadis

Din Mezhep İlişkisi -2

‘Mez­hep ta­bi­ri­nin ya­pı­sın­da mut­lak süb­jek­ti­vi­te/gö­re­ce­li­lik var­dır, ama Din böy­le de­ğil­di­r’ şek­lin­de­ki ka­bu­lün bir “zi­hin ya­nıl­sa­ma­sı­“ ol­du­ğu­nun en açık de­li­li, biz­zat…

Devamı Din Mezhep İlişkisi -2

Din mezhep ilişkisi -1

Modern zamanların önümüze koyduğu bir illüzyondur bu mesele. Din’i “mezhepler üstü” bir anlayışla ele almak, temel referansları mezheplerin dar çerçevesine…

Devamı Din mezhep ilişkisi -1

Efendimiz bir şeyi yapmamışsa o bid'at midir?

Sün­net-i Se­niy­ye’den hü­küm çı­kar­mak baş­lı ba­şı­na bir ih­ti­sas işi­dir. Efen­di­miz (s.a.v)’in her bir ha­re­ke­ti­nin, sö­zü­nün, dav­ra­nı­şı­nın bir hük­mü var­dır. Ara­la­rın­da…

Devamı Efendimiz bir şeyi yapmamışsa o bid'at midir?

Kur’an’ın tarihselliği iddiasına Ebubekir Sifil Hoca’dan cevap

Ku­r’­an’­ın ta­rih­sel­li­ği­ni sa­vu­nan­la­rın, id­di­ala­rı­nı, “Ku­r’­an’­da şu ko­nu şöy­le yer al­mış; öy­ley­se Ku­r’­an ta­rih­sel ol­ma­lı­dı­r” man­tı­ğı­na da­yan­dır­ma­sı son de­re­ce an­lam­lı­dır. On­lar…

Devamı Kur’an’ın tarihselliği iddiasına Ebubekir Sifil Hoca’dan cevap

Avrupa'nın ahvalini Ebubekir Sifil Hoca anlattı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa seyahatleri yoğun şekilde devam ediyor. Bu yazıyı Hollanda’dan yazıyorum. Bu coğrafyada yaşayan…

Devamı Avrupa'nın ahvalini Ebubekir Sifil Hoca anlattı

Muhammed B. Abdilvehhâb ve Tekfir

İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağına savrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhâbî akidesine sığınıyor. Kendisine…

Devamı Muhammed B. Abdilvehhâb ve Tekfir

Mustafa İslamoğlu’nun Üç Muhammed hezeyanına Ebubekir Sifil Hoca’dan tepki

“ANLAMA PROBLEMİ”NDEN MÜŞTEKİ BİR YAZARA HATIRLATMALAR (M. İSLAMOĞLU’NUN ‘ÜÇ MUHAMMED’ ADLI KİTABINA TENKİD)    Ebubekir Sifil Hoca    Bugünden başlayarak…

Devamı Mustafa İslamoğlu’nun Üç Muhammed hezeyanına Ebubekir Sifil Hoca’dan tepki

Fıkıh İslamı Tasavvuf İslamı diye bir şey mi var?

TASAVVUF İSLÂMI / FIKIH İSLÂMI Ebubekir Sifil Hoca İslam’ın, insanların algı tarzlarına bağlı olarak farklı şekillerde tezahür ettiğini ve bu…

Devamı Fıkıh İslamı Tasavvuf İslamı diye bir şey mi var?

Sahabe kimdir, Tabakaları nelerdir? Sahabenin Önemi

“SAHABE-İ KİRÂM (Radıyallahu Anhum ecmain) MÜDÂFAASI” Ebubekir SİFİL HOCA    Modern zamanlarda Batılı Müsteşrikler marifetiyle üzerinde soru işaretleri oluşturulmuş, onların…

Devamı Sahabe kimdir, Tabakaları nelerdir? Sahabenin Önemi