Edebiyat Sözlüğü

ANJANBMAN nedir?

27 Mart 2014

Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. Türk şiirine Fransız şiiri...

Anlam Nedir?

27 Mart 2014

Her sözcüğün anlattığı düşünce. Sözcükler birden fazla anlama gelebilir. Bu durumda anlamlardan biri öz anlam diğerleri ...

Anlatım

27 Mart 2014

Duygu ve düşüncelerin sözlü ya da yazılı ifadesi. Edebiyatta daha çok yazılı anlatım için kullanılır. Anlatımın aracı sö...

Antoloji Nedir?

27 Mart 2014

Gerçek sanat eseri değerindeki örneklerin bir araya getirildiği derleme yapıtlar. Yunanca anthos (çiçek) ve legein (topl...

Antonim Nedir?

27 Mart 2014

Ters anlamlı sözcükler. Sıcak-soğuk, iyi-kötü, acı-tatlı, kısa-uzun, güzel-çirkin gibi. ...

Apostrof nedir?

27 Mart 2014

Kesme işareti. Özel isimleri eklerinden ayırmak için (Ali’nin kalemi), sözcükteki düşen bir harfi belirtmek için (n’olur...

Araçsız üslup

27 Mart 2014

Bir fikri, bir duyguyu söyleyenlerden doğrudan doğruya aktarmak. Monolog ve diyaloglar araçsız üslup örnekleridir. ...

Arkaizm Nedir?

27 Mart 2014

Bir dilin eskimiş sözcüklerini ya da cümle kuruluşlarını kullanarak edebi eser oluşturma. Bu eserlere arkaik denir. ...

Asalet nedir?

27 Mart 2014

Asillik sahibi olmak. Edebi eserlerde terbiye dışı, çirkin, bayağı, müstehcen ve galiz sayılan sözcüklerden kaçınmak. Ed...

Askı Nedir?

27 Mart 2014

Üzerine asılan şeydir. Halk edebiyatında saz şairleri aralarındaki şiir yarışmalarında kazananlara verilmek üzere duvara...

Âyîne Nedir?

27 Mart 2014

Sözcük anlamı aynadır. Herhangi bir şeyi veya hali yansıtan, gözönünde canlandıran anlamında kullanılır....

Bab Nedir?

27 Mart 2014

Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı. ...