Etiket: efendi

Mahmud Efendi Hazretleri hakkında duymadıklarınız -2

   Efendi hazretlerimizin, İslam ülkelerinde müslümanlar tarafından kabul görmüş ve binlerce talebeleri, milyonlarca sevenleri bulunan yaklaşık 400 tane alim tarafından yüzyılın mücedditi ilan edilmesi küçük bir şey değil. Müceddit olursunuz ama icma-ı ümmet çok önemli. Bir ümmetin toplanması ve “bu sahış müceddittir” demesi.    Gerçekten de bütün dünyayı gezseniz, dolaşsanız, insanları tek tek takibe alıp […]

Efendi Hazretleri’nin mürideleri ile münasebeti

Yolumuzun büyüklüğünü ve Efendi Hazretlerimizin ahlakını anlamamız açısından bir olay nakledeceğiz. Bildiğiniz üzere güzel ülkemizde Nakşibendî olarak bilinen Hak tarikatlar vardır. Ehli Sünnet inancında olan bu yollara mensub olanlar bizim kardeşlerimizdir. Hepsi Allah için, bir kişiyi daha kazanmanın çabası ve gayreti içerisindeler. Allah gayretlerini arttırsın. İşte bu yollardan birinin manevi önderliğini yapan Şeyh Efendi, kadınlar […]