Ehli Sünnet akaidi

EHLİ SÜNNET NEDİR?

26 Nisan 2012

   Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat, Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in sünnetine, ashabının ve onların yollarını izleye...