Fatih Külliye

Fatih Külliyesi

26 Nisan 2014

İstanbul’un fethinden sonra, Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan ilk büyük külliye. Külliyenin merkezinde Fâti...