Gavsî Ahmed Dede

DAVETE İCABET ETMEK

23 Eylül 2011

    On yedinci yüzyıl Anadolu velîlerinden. İsmi Ahmed, mahlası Gavsî'dir. Gavsî Ahmed Dede diye meşhur olmuştur. M...