Həzrəti Əbu Hüreyrə

Uydurma hədis olur mu?

24 Nisan 2013

Həzrəti Əbu Hüreyrənin çoxlu hədis rəvayət etməsi Sual: Bir nəfər “Nəhcül-bəlağə” şərhindən qaynaq göstərib Əbu ...