Hafsa binti Ömer bin el-Hattab

Peygamberimizin Hanımları

25 Nisan 2012

   Bu konu Nebevî sîretin önemli bir parçasıdır. Hanımlarından söz etmek, bir bakıma Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Se...