Haz almak

MODERN BİR PUT: HAZCILIK

15 Kasım 2019

Membaı itibarıyla kadim zamana dayanan “arz mı talebi, yoksa talep mi arzı doğurur” tartışmaları zamanımız açısından bel...