İbni Kayyım El-Cevziyye kimdir? Kitapları okunur mu?

   Şam’da İbn-i Teymiyye’nin yetiştirdiği din adamlarından. İsmi Muhammed b. Ebi Bekr olup, künyesi Ebu Abdullah, lakabı ise Şemseddin’dir. Şam’da…

Devamı İbni Kayyım El-Cevziyye kimdir? Kitapları okunur mu?