İhsar nedir

İHSAR (ENGELLENMEK)

4 Ağustos 2012

İhsarla İlgili Meseleler     103- İhsar, lûgatta, bir kimseyi istediği yere ulaşmaktan alıkoymak ve hapsetmek manasınadı...