İkici Akabe biatı

İkinci Akabe Bey’atı

26 Nisan 2012

Peygamberimizin Kabileleri Dine Daveti ve Akabe Bey'atı     104- Mekke'deki müşrikler, Ebû Talib'in öğütlerini dinlemedi...