İmamların onuncusu

Ali Hadi Hazretleri

7 Aralık 2011

   On iki imâmdan onuncusu. 829 (H.214) senesinde Medîne'de doğdu. 868 (H.254)de Bağdât'ta, Samarra nâhiyesinde vefât et...