Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir