Kur’ân’da Kader’e Îmân İle Alâkalı Âyet Yok mudur?