Kuranda zalim

Zalim ve Zulüm

14 Kasım 2011

  İnsan fiillerinin mahiyetini, insan-eşya ilişkilerini ve insanların birbirleriyle münasebetlerini izah edebilmek için ...