Kurban kesme vakti

KURBANIN KESİLME VAKTİ

4 Ağustos 2012

20- Kurbanın kesilme zamanı nahr (Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü) günleridir. Fakat birinci günde kesilmesi daha faz...