Lukata nedir

BULUNTU MALLAR HUSUSUNDA

4 Ağustos 2012

Lukataların (Buluntu Malların) Mahiyeti ve Hükümleri     148- Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala "Luk...