Kur'an ve sünnette nesh ve mensuh delilleri

   Nesh, lügatte: İzale etmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek, tebdil, tahvil ve nakletmek manalarına gelir. Istılahta ise: Şer’i bir hükmün,…

Devamı Kur'an ve sünnette nesh ve mensuh delilleri

Nesih ve Mensuh Hakkında Deliller

Kur’an’da neshedilen ayetler var mıdır?

Devamı Nesih ve Mensuh Hakkında Deliller