MENKIBELER

KEŞKE YARDIM ETSEYDİM!

23 Eylül 2011

Abdullah-ı Mürteiş, evliyâ-yı kirâmdan Şiddetle kaçınırdı, şüpheli ve haramdan. Dünyâya zerre kadar, vermez idi bir de...

HASTALIK NİMETTİR

23 Eylül 2011

Abdullah-ı Dehlevî, şânı büyük bir velî, Meşhurdu halk içinde, bir çok kerâmetleri. Bir gün biri gelerek, mübârek huzû...