Ali Râmitenî (Kuddise sirrahu) Hazretlerinden nasihatler

   İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden. Buhârâ yakınlarındaki Râmiten kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1328 (H.728) yılında Harezm şehrinde vefât…

Devamı Ali Râmitenî (Kuddise sirrahu) Hazretlerinden nasihatler

Ali Müzeyyen hazretlerinden nasihatler

Allah Dostlarının hayatını, yaşantısını ve sözlerini ele aldığımız zaman hiçbir zaman “bana bağlanan kurtulur” gibi bir mesaj görmüyoruz. Onlar her…

Devamı Ali Müzeyyen hazretlerinden nasihatler

Ali İsfehani ks. Nasihatleri

   Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ali olup, babasının ismi Sehl’dir. Nisbeti el-Ezher el-İsfehânî, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Cüneyd-i…

Devamı Ali İsfehani ks. Nasihatleri

Efendim ben sazı bırakamam, çalabilirsen çal!

   Elhamdülillah, yurdumuzun dört bir yanından Allah dostları çıkmış ve halkın irşadıyla meşgul olmuşlar. İşte bunlardan bir tanesi:    Ali…

Devamı Efendim ben sazı bırakamam, çalabilirsen çal!

Konya'nın bilinmeyen manevi fatihi

   Tarih boyunca tasavvuf yolu ile halkın maneviyatıyla meşgul olan erler cihad meydanlarında da kendilerini göstermiş hatta çağ açıp çağ kapamak…

Devamı Konya'nın bilinmeyen manevi fatihi

Ne için ağlıyorsun – Ali Bin Fudayl

   Ali bin Fudayl Hazretleri Sekizinci asrın sonlarında yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Abbâd bin Mansûr, Abdülazîz bin…

Devamı Ne için ağlıyorsun – Ali Bin Fudayl

SON NEFES – ALİ BEKKA HAZRETLERİ

Hazret-i Ali Bekkâ. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Lakabı Bekkâ olup, “çok ağlayan” demektir. 1174 (H.570) senesinde doğdu. 1271 (H.670)de vefât etti. Kudüs…

Devamı SON NEFES – ALİ BEKKA HAZRETLERİ

KEŞKE YARDIM ETSEYDİM!

Abdullah-ı Mürteiş, evliyâ-yı kirâmdan Şiddetle kaçınırdı, şüpheli ve haramdan. Dünyâya zerre kadar, vermez idi bir değer, Methetti kendisini, evliyâ ve…

Devamı KEŞKE YARDIM ETSEYDİM!

SON NEFES HİÇ BELLİ OLMAZ

Abdullah bin Menâzil, ulemâdan, büyük zat, Nişâbur’da yetişip, orada etti vefât O, bir gün vâz ederken, buyurdu ki: “Ey insan!…

Devamı SON NEFES HİÇ BELLİ OLMAZ

HASTALIK NİMETTİR

Abdullah-ı Dehlevî, şânı büyük bir velî, Meşhurdu halk içinde, bir çok kerâmetleri. Bir gün biri gelerek, mübârek huzûruna, “Oğlumuz çoktan…

Devamı HASTALIK NİMETTİR