Ali Şerati, Mevdudi ve Seyyid Kutub Kitapları Okunur mu?

Ali Şerati, Mevdudi ve Seyyid Kutub kitapları Okunur mu? Tavsiye edilir mi? Ne gibi sakıncaları vardır?

Devamı Ali Şerati, Mevdudi ve Seyyid Kutub Kitapları Okunur mu?

Mevdudi'nin Peygamberimize hakareti

Kendi devrindeki Hind uleması Mevdûdi’nin küfrüne fetva vermişlerdir. Mevdûdi 1933’te çıkarmış olduğu Tercümanü’l Kur’ân adlı dergide hayatından şöyle bahseder: “1916…

Devamı Mevdudi'nin Peygamberimize hakareti

MEVDUDİ VE SAPIK GÖRÜŞLERİ

  Mevdudi, Çeştiyye tarikatının büyüklerinden olan hoca Kutbuddin Mevdudi Çeştinin torunlarındandır. Ecmir’de medfun olan Mu’inuddin-i Çeşti, Kutbuddinin halifelerinden Osman haruninin…

Devamı MEVDUDİ VE SAPIK GÖRÜŞLERİ