Mola Hüsrev

Molla Hüsrev Kimdir

11 Mayıs 2014

Osmanlı Devleti’nin üçüncü şeyhülislâmı ve Fâtih Sultan Mehmed Han’ın hocası. İsmi, Muhammed bin Ferâmuz bin Ali Rûmî’di...