Molla Gürani kimdir

Molla Gürânî Kimdir

11 Mayıs 2014

Osmanlı Devleti’nin dördüncü şeyhülislâmı ve Fâtih Sultan Mehmed Han’ın hocalarından. İsmi, Ahmed bin İsmâil bin Osman G...